Korekta oraz redagowanie prac

  1. Redakcja jest pierwszym etapem pracy nad stworzoną publikacją.Korekta oraz redagowanie prac
  2. Redagowanie obejmuje sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), jak i leksykalno-stylistycznym.
  3. Redagując tekst, zwracam szczególną uwagę na kompozycję oraz logiczność i spójność tekstu.
  4. Dokonuję także korekty napisanych już prac pod względem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz gramatycznych.
  5. Nie stosuję zawsze takich samych, niezmiennych stawek. Ostateczną cenę zawsze ustalam z Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z tekstem oraz po określeniu zakresu wykonywanych prac i terminu oddania gotowych materiałów.

 

 

Przeczytaj, to ważne!
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Wykonane przez nas opracowania i pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w sposób nie naruszający Art.272 KK o raz przepisów Prawa Autorskiego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich dalsze użytkowanie oraz sposób wykorzystania.